Kancelaria Parafialna - Ważne informacje

 
 
www.rychwald.franciszkanie.pl
powrót
 

Ważne informacje i potrzebne dokumęty.

 


CHRZEST ŚWIĘTY


Sakrament chrztu świętego udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 11.00.

Dziecko należy zapisać do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, przynosząc ze sobą:

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty poza naszą parafią)
 • Zaświadczenie dla chrzestnych (od ich proboszcza, jeżeli są z innej parafii)
 • Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres)

KATECHEZY DLA RODZICÓW
I RODZICÓW CHRZESTNYCH
PRZED SAKRAMENTEM CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECI


Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej należy dostarczyć następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka,
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
- dane o rodzicach chrzestnych,
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
- zgoda własnego proboszcza wyrażona na piśmie na chrzest poza parafią.

Na drugie spotkanie do kościoła zapraszamy rodziców i rodziców chrzestnych w sobotę po Mszy św. wieczornej przed drugą niedzielą miesiąca, w którą udziela się sakramentu chrztu świętego. W 2015 roku są to następujące soboty:
10 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 11 kwiecień, 9 maj, 13 czerwiec godz.15:00, 11 lipiec, 8 sierpień, 12 wrzesień, 10 październik, 7 listopad, 12 grudzień.
     
Sakramentu chrztu św. udzielamy w naszej parafii w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00:
- do świątyni przychodzimy 10 min. przed rozpoczęciem Mszy świętej,
- rodzice i rodzice chrzestni siadają z dzieckiem na miejscach przygotowanych dla nich przed ołtarzem głównym.


Uwaga!
Chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy (bierzmowani, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wszelkie formalności należy załatwiać minimum na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁATWIANIEM ŚLUBU


Pierwsza rozmowa z duszpasterzem:

 • Ustalenie daty ślubu
 • Przedstawienie wymaganych dokumentów, celem spisania protokołu przedślubnego
 • Ustalenie daty sporządzenia protokołu.

Druga rozmowa z duszpasterzem:

 • Sporządzenie protokołu przedślubnego
 • Ustalenie daty wygłoszenia zapowiedzi

Trzecia rozmowa z duszpasterzem:

 • Omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ŚLUBNYCH

 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Zaświadczenie ukończenia konferencji przedmałżeńskich, zaświadczenie z konferencji dekanalnych oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej
 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Świadectwo chrztu oraz bierzmowania z parafii chrztu (świeżej daty)
 • Ostatnie świadectwo z katechizacji
 • Dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).


POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb zapisujemy w każdej chwili w kancelarii parafialnej

Należy ze sobą przynieść:

 • Akt zgonu z USC
 • Zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte


Dzień i godzinę pogrzebu należy ustalić w pierwszej kolejności z duszpasterzem!


Warning: fopen(dzienny.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/rychwaldfranciszkanie/public_html/sanktuarium/index.php on line 467

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rychwaldfranciszkanie/public_html/sanktuarium/index.php on line 468

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rychwaldfranciszkanie/public_html/sanktuarium/index.php on line 469

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rychwaldfranciszkanie/public_html/sanktuarium/index.php on line 470

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rychwaldfranciszkanie/public_html/sanktuarium/index.php on line 471


Licznik odwiedzin : 596