Wspólnota

o. Bogdan Kocańda OFMConv, święcenia kapłańskie 21.06.1997, doktor teologii duchowości
- gwardian, proboszcz, kustosz, prezes Fundacji RSC
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
- Wspólnota Talitha Kum
- Asysta Rychwałdzka
- kronikarz parafii
- kancelarysta
- msze z modlitwą o uzdrowienie
- msze z oprawą góralską
- katecheza przedchrzcielna
- Ewangelizacja w Beskidach
- archiwista
- rekolekcjonista

o. Szymon Górniak OFMConv, święcenia kapłańskie – 13.06.1981
- zielarnia 
- penitencjarz w sanktuarium









o. Krzysztof Kościelniak OFMConv, święcenia kapłańskie – 02.06.1984
- sekretarz kapitulny
- kronikarz klasztoru
- Żywy Różaniec
- bibliotekarz
- spowiednik ss. Serafitek w Żywcu
- spowiednik w konkatedrze w Żywcu





o. Stefan Tuszyński OFMConv, święcenia kapłańskie – 25.05.1991
- wspólnota Sychar
- ss. Sercanki w Kamesznicy










o. Bogdan Adamczy OFMConv, święcenia kapłańskie  20.06.1993









o. Marek Stachowicz OFMConv, święcenia kapłańskie – 29.05.2004
- ekonom i poborca
- przyjmowanie grup w FDFE
- grupa Spotkań Małżeńskich
- budowa kaplicy na cmentarzu
- opiekun KSM







o. Paweł Kijko OFMConv,  święcenia kapłańskie – 31.05.2014
- Fraternia Młodych
- sobotnie czuwania Młodzieżowe 
- Weekendowe Spotkania Młodych
- duszpasterz powołaniowy
- chorzy (I piątek miesiąca z FDFE)






o. Krzysztof Jackiewicz OFMConv, święcenia kapłańskie – 28.05.2016
- katecheta w Rychwałdzie
- dzieci pierwszokomunijne
- kandydaci do bierzmowania
- Dzieci Maryi







br. Andrzej Buczek OFMConv, śluby wieczyste – 08.12.1977
- gospodarz FDFE
- odpowiedzialny za kuchnię
- odpowiedzialny za prace porządkowe
- kwestarz







br. Marcin Mątkowski OFMConv, śluby wieczyste – 08.12.2012
- zakrystianin
- odpowiedzialny za porządek w kościele
- oprowadzanie grup pielgrzymkowych
- przyjmowanie intencji