Ważniejsze wydarzenia z dziejów Ruchu Corda Pia

ROK 2017

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU CORDA PIA NA ROK 2017
„W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia - wyrocznia Pana, który to uczyni. Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski - odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem - mówi Pan Bóg twój.”   (Am 9, 11-15)

12.01.2017
Księga wstawienników zawiera 700 osób modlących się za kapłanów, w tym:
Płeć: kobiety – 599; mężczyźni – 101;
Powołanie: świeccy – 609; siostry zakonne – 86; bracia zakonni i kapłani – 5;
Kraj: Polska – 672; Ukraina – 16; Francja – 10; Włochy – 1; USA – 1.

09.03.2017 
Kolejny coroczny list Promotora ruchu, w którym czytamy: 
„Tak bardzo cieszę się z tego, że już dwanaście lat trwamy w modlitwie za kapłanów. Ruch Pasterzy Nowego Serca Corda Pia nie jest dziełem masowym, bowiem nie każdy nosi w swym sercu troskę o los swego duchowego brata, który jest Chrystusowym kapłanem”.  
Motto listu wybrane z wielkoczwartkowego listu do kapłanów św. Jana Pawła II brzmi: 
„Odkryjmy na nowo nasze kapłaństwo w świetle Eucharystii! Pomóżmy także naszym wspólnotom odkryć ten skarb w codziennie sprawowanej Mszy św., a zwłaszcza  w szczególnie uroczystej liturgii niedzielnej.”
Priorytety w naszym życiu winny wyznaczać słowa zawarte w Liście: „Dlatego warto robić rzeczy najważniejsze w pierwszej kolejności. Zatem zwracam się do wszystkich wstawienników, traktujcie bycie przed Bogiem jako najważniejszą misję w ramach naszego ruchu (…) Źródłem jest Jezus Chrystus! To On stanowi naszą siłę. W Nim mamy nieustanne oparcie, a kiedy zsyła na nas swego Ducha Świętego jesteśmy przez Niego uświęcani, umacniani i odradzamy się do nowego życia.” 
Inspiracją do działania dla każdego wstawiennika może być wskazówka a zarazem zachęta:
 „W każdym z nas drzemie olbrzymi potencjał, a wstawiennictwo u Boga, pozwala przekraczać granice ludzkiej wyobraźni: „Bóg, który jest Wszechmogący, czyni rzeczy, o których nam się nawet nie śniło. Czyni tak w świecie materii i ducha. Czyni to w kapłanach, za których się modlimy, a przez ich umocnienie w setkach tysięcy ludzi, którzy są poddani ich pieczy”.
Tradycyjnie zaproszenie na coroczne rekolekcje, które odbędą się we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie w terminie: 28-30.07.2017r. z tematem przewodnim: Masz w życiu dar, który należy pomnożyć!

Wydanie dziewiątego Biuletynu Corda Pia (nr 9-2017), który ukazuje się raz w roku (począwszy od roku 2009) i jest rozsyłany wraz z listem Promotora.
W nim min. wywiad pt.: „O kapłaństwie…” - z promotorem i inicjatorem ruchu Corda Pia, gwardianem rychwałdzkiego klasztoru franciszkanów, proboszczem parafii Św. Mikołaja i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej o. Bogdanem Kocańda OFMConv w 20. rocznicę święceń kapłańskich.
W Biuletynie WAŻNA WIADOMOŚĆ:
24.04.2017 z rąk Księdza Kanclerza Adama Bieńka, o. Bogdan Kocańda  otrzymał dekret nadania tytułu BAZYLIKI MNIEJSZEJ dla Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Rychwałdzie, Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Mszę św. dziękczynną z ogłoszeniem tytułu celebrował będzie J. Em. Ks. Kard. Robert Sarah prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 
Znajdujemy również artykuły pt. „Sakrament Pojednania” i „Moc modlitwy uwielbienia”, a także relację z ubiegłorocznych rekolekcji, które odbyły się w Rychwałdzie w terminie: 29-31 lipca 2016r. pod hasłem: „Kochaj to co robisz!” O miłosierdziu wobec siebie.”

10.03.2017
SŁOWO św. Jana Pawła II dla Ruchu na ROK 2017:                              
“Na Golgocie Chrystus uczynił z własnego życia ofiarę, która na wieki zachowuje swoją wartość, ofiarę “odkupieńczą”, która na zawsze otworzyła drogę do komunii z Bogiem, zerwanej przez grzech.”
Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 2000 roku).

09.04.2017
Informacja na temat ruchu Pasterzy Nowego Serca CORDA PIA (Pobożne Serca) ukazała się w kwietniowym numerze gazetki parafialnej WSPÓLNOTA Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu w artykule pt. „AUTOTYTET KAPŁANA”.

13.04.2017
Wielki Czwartek – Wieczerza Pańska.
„…Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie”. 
Św. Jan Maria Vianney.

08.06.2017  
Święto: JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA.
Patronalne święto ruchu CORDA PIA obchodzone po raz czwarty. 
W Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej naszej patronki uczestniczyliśmy we Mszy św.  sprawowanej w intencji Ruchu, a po Mszy św. w nabożeństwie czerwcowym. 
Eucharystii przewodniczył o. Bogdan Kocańda OFMConv. W kazaniu, które wygłosił o.Bogdan usłyszeliśmy, że dzisiejsze Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapana wskazuje na dzień wyjątkowy. Jezus Syn Boży jest wyjątkowym pośrednikiem. Z Jego wiecznego kapłaństwa bierze początek Sakrament Kapłaństwa. Uaktualnia się na oczach wszystkich Ostatnia Wieczerza, w której Jezus oddał siebie w ręce człowieka, oddając pod postacią chleba i pod postacią wina swoje Ciało i Krew. Kościół wspomina to wydarzenie.
Dziś po 12 latach działalności ruchu Corda Pia ponad 700 kapłanów zostaje codziennie omadlanych Koronką do Bożego Miłosierdzia. 
Słowa Jezusa: „«Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» - to wezwanie do wszystkich wstawienników aby zostać przy Panu, razem z Nim w Gessemani i czuwać modląc się za tych, którzy mają wypełnić posłannictwo w służbie Kościoła. To czuwanie, bycie „nad” sprawiają, że nasz posługa ma sens. Kapłani są wdzięczni za to, że ktoś o nich pamięta. Są z nami i chcą nam towarzyszyć.
Jezus, który przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących to częsty obraz w życiu chrześcijan. W tym czuwaniu, znurzeniu jesteśmy wręcz wykluczeni z miejsc, które zostały nam powierzone.
«Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną?... - „Niech te słowa będą takim wykrzyknikiem. Jedna godzina!” – powiedział do nas o. Bogdan. Jako wstawiennicy świadomie uczestniczymy w misji ochrony przed działaniem zła za tych, którzy mają być pasterzami. Z tej racji sprowadzają Jezusa na ziemię. Są pomiędzy i jednocześnie wraz z innymi. Zatem nasza modlitwa nie jest bez znaczenia. Przezwyciężając słabości naszego ciała idźmy z radością do tej służby. 
Wszystko jest łaską – Bóg zapłać!
Jak co roku zaproszenie do modlitwy podejmowanej w wymiarze modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem lub modlitwy osobistej.
Intencja modlitewna (od Święta Ruchu):
Aby moc Jezusa umacniała w kapłanach pragnienie świętości i aby żadna siła nie oderwała ich od Jego miłości!

27.06.2017
Dwunasta rocznica powstania ruchu we Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy.
Przez wstawiennictwo Maryi Matki Kapłanów w duchowej łączności uwielbiamy Boga za dar Kapłaństwa!

01.07.2017 
Księga wstawienników zawiera 710 wpisów osób modlących się za kapłanów, w tym:
Płeć:          kobiety – 605; mężczyźni – 105;
Powołanie:  świeccy – 618; siostry zakonne – 87; kapłani i bracia zakonni – 5;
Kraj:          Polska – 682; Ukraina – 16; Francja – 10; Włochy – 1; USA – 1;

28 – 30.07.2017
DZIESIĄTE REKOLEKCJE WSTAWIENNIKÓW RUCHU CORDA PIA.
W dniach 28-30.07.2017r. przeżywaliśmy trzydniowe rekolekcje, które były kontynuacją formacji wstawienników jaką podejmujemy w ramach corocznych spotkań w Centrali naszego ruchu w Rychwałdzie. Rekolekcje przygotował i poprowadził o. Bogdan Kocańda. Dziesięć lat temu po raz pierwszy miały miejsce nasze rekolekcje, a o tym jak są potrzebne i wartościowe świadczy chociażby fakt coraz większej frekwencji na kolejnych spotkaniach. Tym razem w rekolekcjach udział wzięły 44 osoby, w tym 7 nowych wstawienników. Zamysłem rekolekcji jest aby zaprosić do pogłębienia osobistej więzi z Bogiem. Każde spotkanie ma swój określony temat, wokół którego odbywają się konferencje i pozostałe zajęcia. Tym razem myślą przewodnią było: „Masz w sobie dar, który należy pomnożyć”. Na zajęcia formacyjne składała się codzienna Eucharystia, konferencje, adoracja Najświętszego Sakrament oraz modlitwy poranne i wieczorne. Poza konferencjami był czas pracy w grupach, wspólnych dyskusji oraz medytacji indywidualnej. 
Konferencje, praca w grupach, medytacja indywidualna – to duża dawka treści – wszystko po to aby odkrywać swoje możliwości.
W piątkowy wieczór po wzajemnym zapoznaniu się i zawiązaniu wspólnoty o. Bogdan wprowadził nas w klimat rekolekcji i rozpoczęliśmy od Eucharystii z konferencją: „Mam talent, ale jaki?” - na podstawie perykopy z Ewangelii św. Mateusza o talentach. O.Bogdan przypomniał nam jak bardzo zostaliśmy obdarowani. Wyjaśniał, że chodzi o to byśmy tego wszystkiego w co nas wyposażył Bóg nie zmarnowali. Każdy z nas otrzymał talent, który mamy obowiązek rozwijać. Kapitał jaki Bóg w nas złoży jest ogromny. Nieszczęście jest wtedy gdy zaczynamy się porównywać. Zamiast czekać na nowe lepsze życie winniśmy uczynić coś aby je zmienić. Czym jest to bogactwo jakie Chrystus dał swoim sługom? - On powierzył sługom swój majątek. Nasz Pan daje nam całe bogactwo królestwa, całą pełnię życia Boga, dał nam miłość. Każdemu tyle aby nas przerastało. Bóg, który sam jest miłością daje nam miłość abyśmy kochali Go, ponieważ On nas kocha, abyśmy kochali ludzi ponieważ On ich kocha. Zostawia miłość w naszych sercach. Daje nam wolną przestrzeń naszego działania, naszych wyborów, byśmy sami decydowali co z tą miłością zrobić. A my zakopujemy tę miłość. Jako wstawiennicy wezwani do tego aby modlić się za kapłanów jesteśmy wezwani do służby miłości. Talenty są po to żeby były wykorzystywane. Bóg daje tyle aby nie marnować, byśmy miłując stawali się sobą. Nie możemy być grabarzami łaski! Mamy być miłością a nie tylko posiadać miłość dla siebie według własnej wizji, własnej mądrości, własnego sposobu myślenia, własnego patrzenia na świat jako swój własny skarb.
Dzień zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego..
W kolejnym dniu w sobotę wysłuchaliśmy trzech konferencji.
Pierwsza konferencja: „Potencjał to paleta możliwości” – aby nie wejść w rutynę, aby odkryć potencjał, moc możliwości, które drzemią w człowieku. Wszystko po to żeby wrócić do swojego domu, do swoich posług, do swojego życia, do myśli, o tym, że modlimy się za kapłanów w trochę innym nastroju, w kontekście nowego doświadczenia. Jako wstawiennicy nie powinniśmy zatrzymywać się w miejscu.
Sobota była obficie wypełniona kolejnymi wydarzeniami. Uczestniczyliśmy w Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, w czasie której Barbara I Paweł (Wstawiennik) zawarli sakramentalny związek małżeński.
Kolejna konferencja: „Między pragnieniem Boga a pokusą” - wyjaśniła nam, że z jednej strony chcemy być jak najbliżej Boga, a z drugiej strony mamy świadomość tego, że jesteśmy kuszeni przez zło, które nas odciąga od Bożej miłości.
Medytacja indywidualna: „Żyję przestrzenią nieba, w której się znajduję” - pomogła nam zobaczyć przestrzeń życia i chociaż każdy idzie inną drogą, najlepszą dla niego, to jednak mamy jedno wspólne dla wszystkich powołanie, którym jest życie w królestwie nieba. Ale i tu każdy ma swoją do niego drogę i każdy musi tę drogę odnaleźć. Tylko wtedy gdy żyjemy w zgodzie ze swoim wewnętrznym powołaniem możemy być szczęśliwymi, spokojnymi. Wówczas życie posiada sens kiedy zaczniemy żyć własnym przeznaczeniem. W Piśmie Świętym odnajdziemy światło dla każdego kroku. 
Trzeci temat: „Aby moje życie nie było kolekcją cudzych treści – św. Klara z Asyżu” – to konferencja bardzo osobista - o tym co mówi do nas św. Klara z Asyżu, która jest wzorem wstawienników z tego względu, że ona zamknięta w klauzurze wstawiała się za braćmi do Boga i siostry również prosiła o modlitwę za nich.
Tematem pracy w grupach było: W jaki sposób możemy rozwijać własny potencjał? - na podstawie Listu do Filipian dzieliliśmy się doświadczeniem tego czy wiara pomaga nam w rozwoju własnych możliwości i jak widzimy własny rozwój w kontekście bycia wstawiennikiem ruchu.
W programie był również czas wspólnego świętowania. Doświadczyliśmy wspólnoty podczas agapy tzw. błogosfery – budowanej otwartością, wzajemnym dzieleniem się sobą, uśmiechem, wyrozumiałością, chęcią służenia innym. 
Zwieńczeniem tego dnia było czuwanie w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W tym dniu do grona wstawienników dołączyły 4 osoby.
W niedzielę do Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej pielgrzymowali kierowcy prosząc o wstawiennictwo św. Krzysztofa i opiekę Matki Bożej Rychwałdzkiej. Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Wikariusza Krakowskiej Prowincji Franciszkanów o. Mariusz Kozioł OFMConv, który apelował o rozsądne i rozumne serce w życiu i na drogach.
W niedzielnej konferencji o. Bogdana: „Prawo zmiany – poświęcić część siebie dla czegoś innego” - dowiedzieliśmy się, że zmiana jest pewną dynamiką. To konferencja o patrzeniu ludzi, którzy chcą zmiany, gdyż bez zmiany nie ma rozwoju. Odkrywaliśmy dary, które będziemy potrafili rozwinąć i wykorzystać w służbie Kościołowi.
O. Bogdan w czasie poszczególnych konferencji zwracał naszą uwagę na istotę wygłaszanych treści, które następnie winniśmy odnieść do własnego życia. Wsparcie duchowe o. Bogdana, słowo które do nas kierował w czasie kazań i konferencji umacniały przekaz i „przekuwały” go na konkretne decyzje i postanowienia w tym, co odnosi się do naszego powołania bycia wstawiennikami.
Za ten czas łaski – za wszystko niech Pan będzie uwielbiony!

10.08.2017
W Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego w Rychwałdzie kolejne losowanie. 711- sta osoba dołączyła do grona wstawienników.

07.10.2017
Tradycyjnie w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego w Rychwałdzie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu 15 nowych wstawienników zostało włączonych do ruchu.

12.10.2017
Do grona wstawienników dołączyły 2 osoby. Księga wstawienników zawiera 733 osoby.

26.10.2017
Kolejne losowanie w Centrali ruchu. W tym dniu 734 wstawienników wpisanych w Księdze.

30.11.2017 
Nowe 2 osoby w gronie osób modlących się za kapłanów.

31.12.2017
Księga wstawienników zawiera 736 wstawienników, w tym:
Płeć: kobiety – 629; mężczyźni – 107;
Powołanie: świeccy – 644; siostry zakonne – 87; bracia zakonni i kapłani – 5;
Kraj: Polska – 708; Ukraina – 16; Francja – 10; Włochy – 1; USA – 1.ROK 2018

SŁOWO BOŻE DLA RUCHU CORDA PIA NA ROK 2018:
„Lecz Ty, o Panie, Ty trwasz na wieki, Twój tron - poprzez pokolenia. Czemu chcesz o nas zapomnieć na zawsze, po wszystkie dni nas opuścić? Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy. Dni nasze zamień na dawne! Czyżbyś nas całkiem odtrącił? Czy tak bardzo na nas się gniewasz?” (Lm 5, 19 - 22)

02.01.2018
Dwie osoby dołączyły do grona wstawienników. Losowanie miało miejsce 
w  Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego w Rychwałdzie. 
Księga wstawienników zawiera 738 osób modlących się za kapłanów.

15.01.2018
SŁOWO św. Jana Pawła II dla Ruchu na ROK 2018:                              
“Bóg nie przekreśla naszej osobowości ani nie pozbawia nas wolności, a mimo to zbawia nas, wykraczając poza nasze oczekiwania i zamysły. Dary Ducha Świętego wpisują się w  tę logikę, będąc doskonałościami człowieka, usprawniającymi go, by dobrze szedł za natchnieniem Bożym”. 
(Z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 roku)

01.02.2018
Pierwszy czwartek miesiąca.
Tradycyjnie w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno- Edukacyjnego 
w Rychwałdzie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu nowy 739 wstawiennik został włączony do ruchu.

08.03.2018
Kolejne losowanie w Centrali naszego ruchu. 
Księga wstawienników zawiera 740 osób modlących się za kapłanów, w tym:
Płeć: kobiety – 633; mężczyźni – 107;
Powołanie: świeccy – 648; siostry zakonne – 87; bracia zakonni i kapłani – 5;
Kraj: Polska – 712; Ukraina – 16; Francja – 10; Włochy – 1; USA – 1.

29.03.2018
Wielki Czwartek – Wieczerza Pańska.
„W kapłańskiej władzy wielka moc, sprowadza Boga na ołtarze. Oczyszcza 
z grzechów duszy noc, Chrystusa ciało daje w darze”.

19.04.2018 
Do grona wstawienników dołączyła kolejna osoba.

30.04.2018 
Kolejny coroczny list Promotora ruchu, w którym czytamy: 
„Nadal trwamy w posłaniu! To już kolejny rok naszej wspólnej wstawienniczej drogi. Dzięki wielkiej łaskawości dobrego Boga ciągle wytrwale czuwamy przed Panem życia, ufni w sens naszej misji. A misja nie należy do łatwych ponieważ wstawianie się do Boga za kapłanami o ich ochronę i świętość życia to nic innego jak wejście na ścieżkę wojenną ze złymi duchami. To przecież diabeł w pierwszej kolejności chce zniszczyć kapłańskie powołania, aby uniemożliwić innym czerpania ze zdrojów wody życia, która w Chrystusie przynosi na drodze sakramentalnej wolność”.  
I refleksja czym jest istota kapłańskiego powołania: to „ukrzyżowanie samego siebie”, w której tkwi tajemnica posiadania Ducha Chrystusowego by świadczyć 
i służyć aż do całkowitej ofiary z siebie samego.
Motto listu wybrane z wielkoczwartkowego listu do kapłanów św. Jana Pawła II (2000 roku) brzmi: 
„Na Golgocie Chrystus uczynił z własnego życia ofiarę, która na wieki zachowuje swoją wartość, ofiarę odkupieńczą, która na zawsze otworzyła drogę do komunii z Bogiem, zerwanej przez grzech”.
W Liście ważna wiadomość: zaproszenie na wstawiennicze rekolekcje w roku duszpasterskim poświęconym Osobie Ducha Świętego, do Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie w terminie: 27-29.07.2018r., których hasłem przewodnim będzie zawołanie: „Wołajmy o Ducha Świętego dla naszych duchowych braci!”

Wydanie dziesiątego Biuletynu Corda Pia (nr 10/2018), który ukazuje się raz w roku (począwszy od roku 2009) i jest rozsyłany wraz z listem Promotora.
W nim min. artykuł pt.: „Modlitwa – źródło życia” – jako nieustannej modlitwy, która jest postawą serca skierowaną ku Bogu i z Boga czerpie wszelką siłę do życia i pracy.
Znajdujemy również krótkie przypomnienie wezwania „Sacerdos et Hostia!” - tzn. „Kapłan i Żertwa”, które stanowi hasło naszego ruchu. Jezus Chrystus Kapłan Nowego Przymierza, czyli ten, który służy i przez swoją Mękę i Śmierć na Krzyżu zdefiniował istotę kapłaństwa: oddając Ojcu chwałę ofiarował ludziom siebie samego – swoje Ciało i swoją Krew – aby nas zbawić.
Zamieszczona również krótka relacja z ważnego wydarzenia ogłoszenia Bazyliką Mniejszą świątyni w Rychwałdzie, które miało miejsce 23.07.2017r. W tym dniu Mszę św. dziękczynną celebrował j. Em. Ks. Kard. Robert Sarah prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Świątynia będąca znanym Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, Pani Ziemi Żywieckiej, jest drugą na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, która otrzymała dotąd takie wyróżnienie. Był to prezent na 25 urodziny, bowiem ćwierć wieku wcześniej papież św. Jan Paweł II patron ruchu Corda Pia powołał do istnienia diecezję bielsko-żywiecką. Przeczytać można również relację z ubiegłorocznego patronalnego Święta ruchu oraz corocznych rekolekcji, które odbyły się w Rychwałdzie w dniach: 28-30 lipca 2017r. pod hasłem: „Masz w sobie dar, który należy pomnożyć”.”
Na koniec „Kącik świadectw”, w którym wstawiennicy ruchu  dzielą się czym jest dla nich codzienna modlitwa za kapłanów.

17.05.2018 
Kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
W Księdze wstawienników 744 wpisy.

24.05.2018  
Święto: JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA.
Patronalne święto ruchu CORDA PIA obchodzone po raz piąty.
W Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, patronki ruchu uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej w intencji Ruchu Corda Pia, a po Mszy św. w nabożeństwie majowym. 
Eucharystii przewodniczył Promotor ruchu o. Bogdan Kocańda OFMConv. Zaznaczył, że misja wstawiennictwa jest podejmowana przez osoby świeckie 
i konsekrowane, których troską jest aby posługa kapłańska ciągle była odnawiana i wzrastała moc orędzia Jezusa Chrystusa. 
W kazaniu, które wygłosił o. Bogdan podkreślił, że taki dzień jak ten, w tygodniu bez wielkich fanfar, to zwykły dzień a jednak niezwykły. Nie tak dawno ustanowione Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - po to aby wyeksponować rolę Ofiarnika - tego, który jest Żertwą Ofiarną i tego, który jest Ofiarnikiem. Jezus sam siebie składa w ofierze jako Żertwa Ofiarna. I tym Ofiarnikiem, który składa Jezusa na ołtarzu dla wspólnoty wierzących jest Kapłan. Kapłan w swojej posłudze musi odkryć też własną tożsamość. 
Tą tożsamość odbiera nie tylko z misji służby w imię Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim odnajduje ją w tym, że sam jako Chrystus ofiaruje się innym, stając się żertwą. 
„Sacerdos et Hostia” – tak w 2000 roku tytułując rozdział wielkoczwartkowego Listu do Kapłanów – rozpoczyna św. już Jan Paweł II rozważania na temat bycia Kapłanem i Żertwą. To hasło stało się punktem wyjścia do powstania ruchu ludzi, którzy noszą w sobie pragnienie troski o kapłanów, o to aby kapłani byli, ale też o to aby wytrwali w misji ofiarowania, misji służby, misji odkrywania samego siebie jako tego, który przychodzi, aby dawać z łaski Boga. 
Ci, którzy są w ruchu Corda Pia modlą się w sposób wyjątkowy odmawiając modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia za tych, których czynią swoimi braćmi duchowymi, znając jedynie imię i datę święceń kapłana. 
Wezwanie do takiej misji modlitwy za kapłanów jest pewnego rodzaju powołaniem. Codzienne ofiarowanie modlitwy w intencji człowieka, którego się nie zna jest wyrzeczeniem. 
Słowo ma moc, to jednak, aby to słowo było twórcze musi być z jednej strony wypowiedziane, a z drugiej strony przyjęte. Bóg tchnie swoje Słowo w serca ludzi, którzy je przyjmują. Wtedy łatwiej zrozumieć co to znaczy mieć obok siebie brata, który jest kapłanem. Jest wielki kryzys kapłaństwa, ale tak naprawdę to jest kryzys misji: kapłańskiej, małżeńskiej, rodzicielskiej. Ta misja nabiera wielkiego znaczenia, kiedy uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. A ponieważ nasze bycie uczniów często jest mizerne - stąd rodzi się kryzys misji. Kiedy uczniowie byli we wspólnocie Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo i dawał uczniom mówiąc: „To jest Ciało Moje”, potem wziął kielich i dawał mówiąc: „To jest Moja Krew Przymierza”.
Jezus jednoczy wokół Eucharystii po to, aby tworzyli wspólnotę, aby byli Jego uczniami. Dopiero prawdziwi uczniowie Chrystusa odbudują misję Kościoła, aby nasi bracia i siostry w wierze mogli to czynić co dzień, abyśmy my sami mogli to czynić świadomie, z pasją i z wielkim zaangażowaniem. O.Bogdan życzył wszystkim, w tym miejscu, z którego wywodzi się ruch Corda Pia, aby to stało się naszym wspólnym udziałem.
W modlitwie wiernych Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi z pokorą przedstawiliśmy nasze prośby: aby biskupi i prezbiterzy w Jezusie wciąż na nowo odkrywali źródło i sens oraz radość swojej posługi, aby w Kościele nie zabrakło kapłanów, którzy pójdą na krańce świata głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu człowieka, za ruch Corda Pia i wstawienników aby wytrwali w misji wstawienniczej za kapłanów a omadlani przez nich kapłani doświadczyli mocy z wysoka do posługi wiernym, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz o szacunek dla kapłanów i ich posługi w naszej ojczyźnie, szczególnie w mediach, o zrozumienie błędów kapłańskich i aby w naszych parafiach nie zabrakło świętych kapłanów, a także za zmarłych kapłanów, którzy nas błogosławili, sprawowali nam Sakramenty Święte, przyjmowali nas w Kościele, aby radowali się ojczyzną niebieską na wieki.
Po Eucharystii wstawiennicy wraz z Promotorem spotkali się we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym na świętowaniu i wspólnym dzieleniu się radością. 

Jak co roku zaproszenie do modlitwy podejmowanej w wymiarze modlitwy adoracyjnej przed Najświętszym Sakramentem lub modlitwy osobistej.
Intencja modlitewna (od Święta Ruchu): Aby pasterze Kościoła trafnie odczytywali znaki czasu!

05.06.2018 
Dwie nowe osoby włączone do ruchu.

27.06.2018
Trzynasta rocznica powstania ruchu we Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy.

05.07.2018
Pierwszy czwartek miesiąca: w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Do grona wstawienników dołączyła 747 osoba.

27-29.07.2018
Jedenaste Coroczne Rekolekcje Ruchu
W upalne lipcowe dni gościliśmy we Franciszkańskim Domu Formacyjno-Edukacyjnym w Rychwałdzie, a nasza wspólnota rekolekcyjna liczyła 50 osób.
Rekolekcje przygotował i poprowadził o.Bogdan Kocańda OFMConv. 
Tegoroczny temat rekolekcji: "Wołajmy o Ducha Świętego dla naszych duchowych braci!" wpisał się w czas przeżywania w Kościele Polskim programu duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Ten szczególny czas w piątek wieczorem rozpoczęliśmy Eucharystią. W kazaniu o. Bogdan wypowiedział: „nie” milczącej apostazji (oddalenia). Zaznaczył, że patrzy ze zdumieniem jak wielu katolików swoją postawą i brakiem zaangażowania w życie wiary i Kościoła dokonuje z dnia na dzień milczącej apostazji. 
Po Eucharystii odprawiliśmy Drogę Krzyżową w plenerze wokół bazyliki mniejszej.
Sobotni poranek rozpoczęliśmy od Jutrzni w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego. Z kolei przyszedł czas na dwie konferencje. 
Pierwsza konferencja: „Duch osobistego zbudowania”- uświadomiła, że owocność życia zależy od Ducha Świętego. Wołanie o Ducha Świętego dla kapłanów to wołanie o ich świętość! Radość w Panu jest siłą. Bóg daje nam siłę i radość. 
Druga konferencja: „Duch budowania Kościoła” - wyjaśniła, że my jako ludzie ochrzczeni jesteśmy mocni najsłabszym ogniwem wspólnoty, tzn. im więcej będzie nas ludzi „w świętości” to tym mocniejszy będzie Kościół, gdyż łańcuch najłatwiej rozerwać w jego najsłabszym punkcie. Bogu chodzi o serca, a nie mury. Wszystkie łaski, które otrzymujemy są dla budowania Kościoła.
W centrum dnia o godz. 12:00 sprawowana była Eucharystia. 
W Godzinie Miłosierdzia wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji naszych braci kapłanów, a następnie wysłuchaliśmy kolejnej trzeciej konferencji.
Temat trzeciej popołudniowej konferencji brzmiał: „Przyjdź Duchu Święty, a powstanie życie”. Ogień Ducha Świętego zesłany na Apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy uwolnił ich do świadczenia o Jezusie Zmartwychwstałym. Duch Święty zawsze przychodzi po to aby objawić światu Jezusa. Dzięki Jego działaniu Chrystus będzie zawsze rodził się niewidzialnie w naszych sercach. Bóg szuka naszej gotowości. 
Po konferencjach został przewidziany czas na pracę warsztatową w małych grupach. Zadania, pracy w grupach dotyczyły obrazu końca czasów na podstawie Księgi Izajasza. Podejmowana była dyskusja na temat roli Ducha Świętego w kontekście końca świata, roli Ducha Świętego w podejmowanej modlitwie za kapłanów. 
Wieczorem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego doświadczyliśmy DOTYKU JEZUSA uczestnicząc w modlitwie wstawienniczej za nas oraz naszych braci kapłanów. W tym dniu do grona wstawienników dołączyły 4 nowe osoby.
W niedzielnej konferencji o. Bogdan odczytał Słowa Ewangelii wg Św. Łukasza –przypowieść o przewrotnych rolnikach w Winnicy Pana, które są jakby streszczeniem historii zbawienia. Winnica ta nie należy do nas. Jesteśmy zarządcami. Pan posyła swoje sługi. Miłość bezgraniczna to wierność Boga. Sens życia zawiera się w posłuszeństwie Słowu Ojca. Miłość nie zna innej miary jak: potrzeba drugiego. 
W niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej Patronki Ruchu uczestniczyliśmy w Eucharystii kończącej rekolekcje, której przewodniczył o. Bogdan wraz z innymi kapłanami. 
Po Eucharystii był czas świadectw uczestników rekolekcji oraz podsumowanie rekolekcji.

16.08.2018
W Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Do grona wstawienników dołączyły dwie nowe osoby. Księga zawiera 753 wpisy.

04.09.2018 
Dwie nowe osoby zostały włączone do Ruchu. Losowanie miało miejsce w Kaplicy Centrali Ruchu w Rychwałdzie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W Księdze wpisanych 755 wstawienników.

02.10.2018 
Losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie. W Księdze wpisanych 756 wstawienników.

11.10.2018 
Kolejne losowanie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Księga zawiera 757 wstawienników.

18.10.2018 
Nowa osoba włączona do grona wstawienników. Księga zawiera 758 wpisów.

31.12.2018
W tym dniu Księga wstawienników zawiera 758 wpisów osób modlących się za kapłanów i 13 pasterzy.
Statystyka wstawienników przedstawia się następująco:
Płeć: kobiety – 646; mężczyźni – 112;
Powołanie: świeccy – 666; siostry zakonne – 87; kapłani i bracia zakonni – 5;
Kraj: Polska – 730; Ukraina – 16; Francja – 10; Włochy – 1; USA – 1;