Posługa Uzdrowienia

W dniach 16-17 września w Rychwałdzie (w namiocie) odbędą się rekolekcje, które poprowadzi Marcin Zieliński.
Koszt: 160 (w tym wyżywienie) płatne na miejscu.
Zgłoszenia tel.+48 33 862 21 49. Ilość uczestników ograniczona (według kolejności zgłoszeń).

Rekolekcje „POSŁUGA UZDROWIENIA”
Rychwałd 16-17.09 2017
Prowadzi Marcin Zieliński ze Skierniewic

Sobota 16.09.2019
9.00 - 9.30 Uwielbienie 
9:30 - 10:30 konferencja 1 - Uzdrowienie w historii Kościoła
10:30 - 10:45 - przerwa 
10:45 - 11:00 - uwielbienie 
11:00 - 12:00 - Konferencja 2 - Tożsamość i autorytet wierzącego 
12:00 - 13:00 - praktyczne wskazówki w modlitwie o uzdrowienie + pytania i odpowiedzi co do tego bloku 
13.00 obiad 
14:00 - 14:30 - uwielbienie 
14:30 - 15:30 - Konferencja 3 - Posługa słowem poznania 
15:30 - 15:45 - przerwa 
15:45 - 16:45 - Konferencja 4 - Przeszkody w przyjęciu uzdrowienia 
16:45 - 17:45 - modlitwa o uzdrowienie ze świadectwami 
18.00 kolacja
19:00 – Msza św. w namiocie
19:30 - 20:15 - Konferencja 5 - Kroczenie z Duchem Świętym 
20:15 - 21:00 - uwielbienie + modlitwa o napełnienie Duchem Świętym 

Niedziela 17.09.2017
8.00 śniadanie (dla osób z noclegiem)
9.00 konferencja 6 – Jak utrzymać uzdrowienie
10.00 przerwa
10.15 Wprowadzenie do modlitwy wdzięczności – o. Bogdan
10.25 Modlitwa wdzięczności
11.00 Msza św. w bazylice
12.15 obiad
13.00 spotkanie podsumowujące rekolekcje, świadectwa